خانه اینفو

تصرف در مال مشاع بدون اجازه شرکا امکان پذیر است !

در مالکیت مشاع هیچ یک از شرکا حق انحصاری نسبت به جرئی از مال مشاع را ندارند . شرکا در جزء جزء مال ، سهم مساوی دارند و هیچ یک حق تصرف در مال را بدون اذن شریک دیگر ندارد و حدود تصرفات شریک در مال مشاع مشخص شده است .  اما در این بین استثنائاتی نیز وجود دارد . در ادامه استثنائات ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون اذن شرکا را ذکر کرده ایم .

در معرض تخریب قرار گرفتن مال مشاع

بعضی از فقها معتقدند اگر  مال مشاع در معرض خرابی باشد و یكی از شركا قصد تعمیر آن را داشته باشد و شریك دیگر بدون اینکه دلیل موجه با تعمیر مال مشاع مخالفت می كند ، هر یک از شركا می تواند بدون اجازه دیگران به تعمیر مال مشاع اقدام كند . در موردی كه یكی از شركا در قسمتی از مال مشاع كه معادل سهم مشترك اوست .

از آنجا كه  تقسیم مال مشاع در مراجع قضایی مدتی به طول می انجامد و به صرف مال مشاع بودن می توان شریك را از انتفاع و بهره برداری از مال خود ممنوع کرد و  چنین تصرفی مجاز است و شریك دیگر نیز  تا قبل از اینکه مال مشاع تقسیم شود ، در قسمت دیگری از مال مشاع كه معادل سهم اوست می تواند دخل و تصرف كند . این نظر برای حفظ حق مالكیت شركا و جلوگیری از ضرر به آنان می باشد و مبنای حقوقی آن می توان روی ماده 594 قانون مدنی باشد كه  مورد اشاره قرار می گیرد .

استثنائات ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون اذن شرکا

استثنائات ممنوعیت تصرف در مال مشاع بدون اذن شرکا

 

هزینه های نگهداری قنات مشترک

قنات مشترك كه مالكیت آنها متعلق به چند نفر و یا اهالی یك ده می باشد ، معمولاً بین شرکا برای پرداخت هزینه های لایروبی و یا تعمیر قنات توافق صورت نمی گیرد و بعضی از شرکا از پرداخت هزینه ها خودداری می کنند . همین امر باعث می شود که قنات مشترک بلاتکلیف شده و قنات رو به خرابی می رود . ماده 594 قانون مدنی برای حفظ شركا و حسن انتفاع از قنات مشترك اصل تسلیط را نادیده گرفته و براساس قاعده (نفی ضرر) امكان اجبار به تعمیر یا اجاره و یا حتی فروش سهم شریك و شركائی را كه از پرداخت هزینه ها امتناع می كنند پیش بینی كرده است بر طبق این ماده :

(هرگاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركا بر ضرر شریك یا شركا دیگر از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركا متضرر می توانند بحاكم رجوع نمایند در این صورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را به اقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.)

قسمت های مشاع آپارتمان ها

مشاع آپارتمان ها یکی دیگر از استثنائات ممنوعیت تصرف در مال مشاع است . بر طبق قانون تملك آپارتمانها مصوبه اسفند 1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 18 اردیبهشت 1347 ضامن مقررات خاصی از جهت طرز اداره قسمتهای مشترك ساختمانهای دارای طبقات متعدد می باشد .

بر طبق این قانون ، ساختمان شامل قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترك است . قسمتهایی از ساختمان كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان نیست و به كلیه مالكین تعلق می گیرد ، قسمتهای مشترك ساختمان هستند . این قانون برای حسن اداره قسمت های مشاع ساختمان ترتیبات خاصی ایجاد کرده است . بر طبق ماده 6 این قانون : (چنانچه قراردادی بین مالكین یك ساختمان وجود نداشته باشد ،كلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهای مشترك با اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالك باشند.)

بنابر این قانون هرگونه تصرف در قسمتهای مشاع ساختمان الزاما نباید با موافقت کلیه شرکا صورت گیرد و رای اکثریت در مورد قسمتهای مشاع کافی است .

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×