خانه اینفو

اظهار نامۀ ثبتی چیست؟

ممکن است اکثریت شما ندانید اظهار نامۀ ثبتی چیست؟ به همین سبب ما قصد داریم در این مطلب در این باره به صورت مفصل صحبت کنیم.

 

اظهار نامۀ ثبتی چیست؟

اظهار نامۀ ثبتی ، ورقه ای است چاپی و رسمی که دارای شکل و فرم خاص و ستون های معین جهت درج مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا است .
ستون ها و مندرجات آن بر طبق صورت مجلس احراز تصرف تکمیل و امضا متصدی تنظیم کننده و متقاضی می رسد.
و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن ، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت
و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند.

توزیع اظهارنامه ، قانون گذار علاقه دارد که زیر عنوان ثبت اجباری همه املاک کشور
به هر ترتیب که میسر است به ثبت برسد .
و به همین جهت منتظر نمی شیند که اشخاصی که مالکیتی دارند با پای خود برای دریافت اظهار نامه به ادرات ثبت مراجعه کنند ،
بلکه خود مبادرت به توزیع اظهارنامه از طریق ادارات ثبت می کند.
ماده 6 آیین نامه قانون ثبت دلیل این نظر است و می گوید :
« در موقع شماره گذاری املاک و توزیع اظهار نامه ثبتی توسط مامور عمل ،
صورت مجلسی شامل حدود  و نوع ملک و مشخصات ملک و مالک به امضا کدخدا و ریش سفیدان محل می رسد و پس از آن اظهار نامه توزیع میگردد.
مندرجات این اظهارنامه ، باید مطابق صورت جلسه مزبور باشد و شماره ملک نیز باید در اظهارنامه ذکر شود .
این اظهارنامه را به مالک و در غیاب او به مستاجر یا کدخدای محل داده
و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ می شود .
که از این ماده به خوبی دانسته می شود که سازمان ثبت منتظر نمی شیند که متقاضی ثبت به سراغ او بیاید
بلکه به مامور ثبت برای توزیع اظهارنامه پیش قدم می شود
و این خود گامی  در راه تسریع ثبت اجباری ملک است .

اظهار نامۀ ثبتی چیست؟

اظهار نامۀ ثبتی چیست؟

مندرجات اظهار نامه

 1. تمام مشخصات شناسنامه ای متقاضی و سمت دهنده اظهار نامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت .
 2. تابعیت مستدعی ثبت.
 3. نوع مال غیرمنقولی که درخواست ثبت آن میشود
  با تعیین محل و شماره و مشخصات حدود و متعلقات آن و میزان و مقدار مالکیت .
 4. بهای ملک بر طبق برگ ارزیابی.
 5. شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است
  با تعیین صاحبان حق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.
 6. معاملات با حق استرداد.
 7. انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از 3 سال و حق منتفع در عمری و رقبی و سکنی و حبس با استنباط از ماده 26 قانون ثبت.
 8. طبق بند 262 باید علاوه بر نشانی متقاضی ،
  حتی الامکان نقشه یا کروکی ملک ضمیمه شده
  و مساحت ملک ضمن تعیین محل و نوع و مشخصات آن از جهت نام قریه و خیابان و کوچه با جزئیات کامل ذکر شود .
 9. در پشت اظهارنامه توضیح موادی از قانون است که به متقاضی ثبت هشدار میدهد
  که عمل خلافی که موجب تضییع حق دیگری باشد ، انجام ندهد.

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×