خانه اینفو

حدود تصرفات شریک در مال مشاع چگونه است ؟

در بحث مالکیت مشاع گفته شد که هیچکدام از شرکا نمی تواند در هیچ جزئی از مال ادعای مالکیت انحصاری داشته باشد . در این نوع مالکیت ، هر جزئی از اجزاء مال واحد در عین حال متعلق به هر یك از آنها باشد . این نوع از مالكیت را اصطلاحا اشاعه می گویند . منظور از اشاعه این نیست که شرکا ، مالک قسمتی از مال مشاع هستند که مشخص نیست و بعد از افراز اجزا هر کدام از آنها مشخص می شود بلکه منظور این است که در تمامی اجزا مال مشاع ، مالکیت دارند و مالکیت دیگر شرکا نیز در همان قسمتها ثابت است .

مالکان مال مشاع هر کدام در جزء جزء اجزای مال مشاع سهیم هستند . حتی اگر آن جز بسیار کوچک باشد و هیچ جزئی را نمی توان تصور کرد که یکی از شرکا در آن سهمی نداشته باشد  .

ماده 30 قانون مدنی مقرر میدارد: “هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد . ” اما ماده مذکور در بحث مالکیت مشاع قابل تحقیق نیست . در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع میپردازیم .

تصرفات شریک در مال مشاع

تصرفات شریک در مال مشاع

الف) تصرفات حقوقی

تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات به دو صورت انجام می شود:

  1. تصرفات حقوق مالک نسبت به سهم خود  ، هر یك از مالکان میتواند در مال مشترك  هرگونه تصرف حقوقی به نسبت سهم خود انجام دهد . حتی اگر این  این تصرف عامل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا عامل منفعت باشد  مانند اجاره ، كه براساس آن مستاجر مالك منفعت سهم مشاع شریك مۆجر میگردد . ماده 583 قانون مدنی مقرر کرده است : « هر یك از شركاء میتواند بدون رضایت شركای دیگر ، سهم خود را جزئا“ یا كلا به شخص ثالثی منتقل كند . » برای صحت این انتقال می تواند مالک سهم خود را به یک نفر یا چند نفر انتقال دهد و انتقال سهم یك شریك به اشخاص متعدد باعث می شود تعداد شرکا بیشتر شود ولی از اعتبار انتقال کاسته نمی شود ، چون طبق قاعدة كلی هر مالك میتواند هر نوع تصرفی را  در ملك خود داشته باشد و ملك مورد نظر را به شخص یا اشخاص دیگر منتقل كند ، مگر آنكه  منع قانونی داشته باشد .
  2. تصرفات حقوقی مالک نسبت به سهم شركاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدنی ، از نظر حقوقی این تصرفات چون تصرف در مال دیگران است  فضولی میباشد که  نیاز اجازه از  آنها خواهد بود.

ب) تصرفات مادی

براساس  ماده 30 قانون مدنی هر مالكی می تواند هر گونه دخل و تصرفی در مالکیت خود داشته باشد که این اصل از نتایج مالكیت می باشد اما در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست . در مال مشاع تمامی اجزای مال مشاع متعلق به كلیه شركا می باشد . بنابراین تصرف هر کدام از شركا در هر جزئی از مال مشاع باعث تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اجازه  مالك جایز نمی باشد . برای هر گونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت كلیه شركا باشد.

در این ماده تصرفات مادی مورد بحث است مثلا اینكه یكی از دو برادر كه مالك مشاع خانه ای هستند بدون اجازه برادر دیگر ، تمام خانه را به مدت یك سال در تصرف خود داشته باشد که این تصرف موجب پرداخت  اجرت المثل نسبت به سهم شریك می باشد و سایر تصرفات مادی را مانند تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حكم كلی می شود و باید در تمامی تصرفات اجازه کلیه شرکا باشد .

تصرفات شریک در مال مشاع شامل استثنائاتی می باشد که در اینجا به آنها پرداخته ایم .

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×