خانه اینفو

تعریف ماهیت مبایعه نامه

ما در این مطلب قصد تعریف ماهیت مبایعه نامه را داریم.

 

 

 

تعریف ماهیت مبایعه نامه

اشخاص در انعقاد معاملات و قراردادها تا جایی که با قواعد و موازین قانونی
و نظم عمومی جامعه مغایرت نداشته باشد .
آزادند یکی از انواع قراردادها(قرارداد بیع و خرید و فروش) را انتخاب کنند.
قراردادهایی که به بیع منجر میشوند ، مبایعه نامه است که شاید عده زیادی تاکنون با آن مواجه شده باشند .

مبایعه نامه وعده بیع است نه خود بیع
به عبارت دیگر در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند
ولی هنوز مقدمات آن فراهم نشده است .
قراردادی می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند ،
سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف «مبایعه نامه » نامیده می شود.

به عنوان مثال خریدار متعهد می شود که ثمن معامله را در موعد مقرر شده تهیه کرده ،
در دفترخانه به فروشنده تحویل دهد و فروشنده هم متقابلا متعهد می شود
که اسناد لازم را تهیه و برای انعقاد معامله به همان دفترخانه مراجعه کند .
بدین ترتیب هدف از تنظیم مبایعه نامه این است که
برای طرفین دینی به وجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است
و به همین دلیل است که اگر یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند
دیگری میتواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد .

در خصوص ماهیت مبایعه نامه باید گفت که رویه قضایی ایران تاکنون در برابر این سوال که
آیا مبایعه نامه التزام به خرید و فروش است یا سند بیع هیچ گاه پاسخی قطعی نداده است
گوناگونی مبایعه نامه ها و هم چنین روش تنظیم آنها که واسطه،
مسئولیت مستقیم در تحریر آن دارد ، باید بر خود لازم بداند که در این مهم در نهایت دقت
و با آگاهی هرچه بیشتر در نوشتن آن کوشا باشد .

مبایعه نامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است
و طرفین مکلفند مفاد آن را اجرا کنند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار
و فروشنده است بررسی قصد مشترک طرفین
و یا به عبارتی اطلاع از خواسته های مطلوب طرفین که با هم مشترک است
در جایی مشکل است که گذشته از تعهد به انتقال ،
وجه التزامی به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین شود .

ضمانت اجرای عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است
نه درخواست الزام طرف به انجام معامله نقض کرده و به پیروی از قصد مشترک طرفین ،
الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اکثریت مجاز شمرد و حق نیز همین است.
زیرا وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نمی باشد ،
منتها خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند.
بنابراین اصولا طلبکار را نمیتوان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد ،
تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیران نخواهد ،
به همین جهت است که متعهدله میتواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را ،
زیرا در این مورد خسارتی که معین شده بدل اصل تعهد است و به جای آن داده می شود .
اگر فروشنده در این میان عهد شکنی کند و موضوع تعهد را به دیگری بفروشد چه باید کرد؟

آیا خریدار میتواند ثمن را که بابت بیعانه داده پس بگیرد
یا این که اصولا حق دارد که درخواست ابطال معامله را به دلیل عدم اجرای تعهد فروشنده از دادگاه بکند؟

تعریف ماهیت مبایعه نامه

تعریف ماهیت مبایعه نامه

باید گفت مطالبه وجه التزام و بیعانه ای که از بابت ثمن پرداخت شده است اشکال مهمی ندارد
زیرا وقتی یکی از طرفین قرارداد با فروش موضوع آن نشان میدهد  که نمی خواهد به مفاد آن پایبند باشد
و دیگری نیز با او در این باب موافقت میکند و به جای خواستن اصل تعهد ،
تقاضای پس گرفتن بیعانه را می کند ، دیگر دادگاه نمیتواند قرارداد را باقی و نافذ بداند.

این قرارداد به طور ضمنی احاله شده است
و اگر متعهدله نخواهد با طرف خود در انحلال مبایعه نامه موافقت کند
بنا به نظری که پیروان بسیار دارد ،
نمیتواند ابطال معامله معارض و به تبع آن الزام به فروش بکند،
چرا که بنا به فرض حقی که در مبایعه نامه ای ایجاد شده حق دینی است
و کسی که به سود او تعهد به فروش شده هیچ حق عینی بر مال مورد معامله پیدا نمیکند ،
پس متعهد مال خود را فروخته است درست که او پیمان شکنی نموده
و از این حیث باید خسارت ناشی از تخلف خود را بپردازد
ولی معامله ای که نسبت به مال خودش انجام شده درست است و هیچ منع قانونی ندارد
و نهایتاً این که تنظیم مبایعه نامه مالکیت عین را منتقل نموده
و فروشنده مال متعلق به خود او را فروخته است.

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×