خانه اینفو

آشنایی کامل با نحوه تفکیک زمین مشاع

تفکیک یعنی تقسیم کردن اموال غیرمنقول به قطعات کوچکتر . اینگونه موارد بیشتر در زمین هایی که به ارث می رسند ؛ به چشم می خورد . مثلا مالکان زمینی 10 هزار متری ، زمینشان را به قطعات 500 متری تفکیک می کنند . تفکیک زمین مشاع یعنی انتقال قطعه های تفکیک شده به صورت جدا جدا (مفروز) ، ابطال سند اولیه و صدور سند مفروزی و همچنین تنظیم تقسیم نامه .

نحوه افراز زمین مشاع

تمامی مراحل مربوط به افراز زمین مشاع در اداره ثبت انجام می شود . پس از آن صورت جلسه تفکیکی تنظیم شده که شامل مساحت قطعه های جدا شده می باشد . صورت مجلس تفکیکی به منظور انتقال تنظیم می شود که به صورت قطعات مفروزی برای صدور سند مالکیت مفروزی می باشد . پس از آن تقسیم نامه تنظیم خواهد شد . اگر هر کدام از موارد ذکر شده ناقص باشد ، این تفکیک اعتباری نخواهد داشت . به طور مثال اگر شخصی زمین خود را به 3 قسمت تقسیم کند ، ولی سند اولیه باطل نشود ، این تفکیک اعتبار ندارد .

تفکیک زمین مشاع

تفکیک زمین مشاع

تقسیم زمین مشاع بیشتر به منظور تقسیم قطعات برای فروش آن های می باشد . بر این اساس زمین به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و به قطعات ایجاد شده ، شماره های جدید اما فرعی داده می شود . وقتی که آخرین قطعه تفکیک شد ، سند اولیه باطل می شود .

تفکیک در تقسیم نامه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد . در تقسیم نامه ، مالک بیش از یک نفر است و احتمال دارد سهم یکی از شرکا از دیگری بیشتر باشد و نوعی صلح محاباتی صورت گیرد .

در هنگام تقسیم نامه ، ملک یا زمین مشاع است . بعد از اینکه تفکیک صورت گرفت ، سند تقسیم نامه می شود و براساس صورت مجلس تفکیک ، قطعات مفروزی تعییت و اسناد مال مشاع به همراه تقسیم نامه از دفترخانه به اداره ثبت ارسال می شود . پس از آن سند اولیه باطل شده و سند مالکیت مفروزی برای هر کدام از مالکان صادر می گردد .

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×