خانه اینفو

چگونگی تفکیک سند مشاع

تفکیک ملک مشاعهمانگونه که در مباحث قبلی ذکر شد ، ملک مشاع دارای چند مالک است . اگر با تقاضای یکی از شرکا یا همه آن ها ملک تقسیم شود ، به آن ملک مفروز گفته می شود . تفکیک‌ تقسیم کردن اموال غیر منقول از قطعات بزرگ به قطعات کوچک است . در این موارد بعد از طی مراحل قانونی و عملیات افراز ، شرکا در سهم خود حق تصرف دارند  . در ادامه با چگونگی تفکیک سند مشاع و تبدیل سند مشاع به شش دانگ بیشتر آشنا خواهید شد .

مراحل تفکیک سند مشاع

  • وقتی که قطعات تقسیم شد و سهم هر فرد مشخص گردید ، برای صدور سند مالکیت مفروز اول در اداره ثبت و اسناد باید سند اولیه ملک را باطل گردد و تقسیم نامه را تنظیم کرد .
  •  بعد ازتنظیم تقسیم نامه ،  صورت مجلس تفکیکی تنظیم شود که در آن حدود مساحت هر قطعه تقسیم شده مشخص می شود و صورت مجلس برای صدور سند مفروزی به ثبت و اسناد ارائه می شود .
  • وقتی که تفکیک صورت می گیرد و تقسیم نامه تنظیم می شود ، برای هر مالک سهم مفروزی تعیین می شود و اسناد و مدارک ملک مشاع همراه با تقسیم نامه از طرف دفترخانه ها به اداره ثبت و اسناد ارسال می شود .
  • با ابطال سند اولیه ، سند مفروزی برای مالکان صادر می شود .
چگونگی تفکیک سند مشاع

چگونگی تفکیک سند مشاع

صورت مجلس تفكیكی و تقسیم نامه چه تفاوتی دارند؟

  • بعد از اینکه ساختمان پایان کارش را گرفت ، توسط اداره ثبت و اسناد صورت مجلس تفکیکی تهیه می  شود . این صورتجلسه به تعداد واحدها و مساحت هر واحد  و شماره گذاری آنها می پردازد .
  • اگر ملک قبل از تفکیک کردن متعلق به یک نفر باشد ، تنظیم صورت مجلس متعلق به همان شخص است . ولی اگر ملک مشاعی بوده و متعلق به چند نفر باشد کل واحدها تفکیک شده و برای نفر هر سهمی که دارند مشخص میشود .
  • مالکین واحدهای مستقلی ندارند و همه در تمام واحدها سهم دارند ، تا وقتی که در دفترخانه تقسیم نامه را تنظیم می کنند .  در این مرحله مالكین به نسبت سهم خود تعدادی از واحدها را بطور  ششدانگ انتخاب می کنند و بعد از آن سندی به نام تقسیم نامه تنظیم میشود و به موجب آن اداره  ثبت اسناد می تواند برای هر واحد یا قطعه سند مالكیت صادر نماید.
  • صورت مجلس تفكیكی ، مقدمه ای برای تقسیم نامه است .
  • برای اینکه ملک مشاع تفکیک گردد ، بعد از تهیه صورت مجلس تقسیم نامه تنظیم شود . در غیر اینصورت تهیه صورت مجالس توسط اداره ثبت بیهوده است .
  • تنظیم تقسیم نامه برای هریک از مالکین الزامی است . اگر مالیکن نسبت به تقسیم نامه رضایت نداشته باشند ، دادرس کارشناسی را برای حل مشکل مشخص می کند .

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×