خانه اینفو

سوالات متداول درباره اجاره مال مشاع و شرح آن ها

پیش تر درباره اجاره مال مشاع به طور کامل پرداختیم . مال مشاع با توجه به اینکه شرکای متعددی دارد ، در مورد فروش و اجاره آن سوالات متداولی ایجاد می شود . در اینجا تعدادی از سوالات متداول درباره اجاره مال مشاع را پاسخگو بوده ایم . قبل از هر چیز لازم است بگویم که در هنگام اجاره لازم است که مالک با حسن نیت وضعیت ملک را از لجاظ مشاع یا مفروز بودن به مستاجر اطلاع دهد تا در آینده مشکلی ایجاد نشود .

  • اگر در صورت اجاره دادن سهم مشاع ، برای یکی از شرکا ضرری به وجود آید ؟

امکان دارد که  در فرض اجاره دادن سهم مشاع، برای یکی از شرکا ضرری بوجود آید ،  تکلیف چیست؟ برای حل مسئله دو فرض قابل طرح است :

فرض اول ترک اجاره برای مالک ضرر داشته باشد . قاعده لاضرر هم برای مالک است و هم برای شرکای دیگر .  در علم اصول آمده است که  (إذا تعارضا تساقطا) اگر دو دلیل با هم تعارض داشته باشند ، هر دو ساقط می شوند . پس بنا به اصل تسلیط لاضرر از بین می رود و باید طبق اصل عمل کرد . بنابراین مالک می تواند برای رفع ضرر از خود اقدام به اجاره مال مشاع کند حتی اگر برای شریک دیگر ضرر به همرا داشته باشد . از طرفی دیگر هیچ کدام ملزم نیستند برای اینکه دیگری ضرر نبیند ، خود را دچار ضرر کند .

فرض دوم بر این است که در صورت ترک اجاره ضرری به مالک نمی رسد ، تنها شریک ضرر می بینید . در این صورت باید چگونه عمل کرد ؟ امکان دارد این تصور ایجاد شود که  با توجه به قاعده لاضرر بودن شریک اجازه فسخ این نوع اجاره را دارد . اما این تصور قابل قبول نیست . چون شریک طرف قرارداد نیست که حق فسخ آن را داشته باشد . طرفین قرارداد فقط حق فسخ آن را دارند . ولی در کل با توجه به قاعده لاضرر در فرض اول اجاره صحیح و در فرض دوم باطل می شود .

سوالات متداول درباره اجاره مال مشاع

سوالات متداول درباره اجاره مال مشاع

  • آیا می توان ملکی را که مشاع است ، اجاره کرد ؟

همانطور  که میتوان مال مشاع را اجاره داد ، نیز میتوان ملکی را که توسط چند نفر بصورت مشاع است را  اجاره کرد .  مالکان ملک مشاع در منافع آن سهیم هستند و منافع را تقسیم می کنند . مثلا میتوانند یک قسمت را یک شریک و بقیه آن را شریک دیگر ببرد یا زمان بندی کنند که یک ماه یک شریک استفاده کند و ماه بعد را شریک دیگر .

  • در صورتی که مستأجر دو نفر باشند ، آیا می توانند منافع را به غیر انتقال دهند ؟

در کل مستاجر حق انتقال ملک را به غیر ندارد . ولی اگر در هنگام عقد قرارداد شخصیت دو نفر مورد قبول واقع شود ، انتقال به شریک دیگر بلامانع است . ولی اگر مالک در هنگام عقد قرارداد غیر را شامل شریک نیز بداند ، انتقال نمی تواند صورت گیرد .

  • اگر شریک ، محجور یا غایب باشد ، مالک می تواند بدون اذن وی مال مشاع را اجاره داد ؟

اگر شریک محجور و یا غایب باشد ، مالک می تواند ملک را بدون اجازه شریک دیگر اجاره دهد . همچنین اگر در عقد شرکت ، مالک به شریکش شرط اجاره یا تسلیم را داده باشد ، دیگر ضرورتی برای اجازه شریک دیگر نیست .

  • اگر در مال مشاع یکی از شرکا ، بدون اجازه از شریک دیگر مال را اجاره دهد ، چه حکمی دارد ؟

اگر اجاره دادن بدون اجازه شریک دیگر باشد ، آن شخص حق دارد تقاضای خلع ید از مستاجر کند و دادگاه حکم تخلیه خواهد داد .

  • اگر یکی از شرکا نیمی از ملک را به تصور اینکه سهم خودش است ، آن را اجاره دهد ، آیا مستاجر می تواند معامله را فسخ کند ؟

برخی در اموال مشاع تصور می کنند که به تعداد شرکا ، مال تقسیم شده و می توانند سهم خود را اجاره دهند . ولی بنا به قوانید ، شرکا در جزء جزء مال شریک هستند . در این موارد مستاجر بر مبنای خیار عیب ، می تواند معامله را به هم بزند .

  • اگر مستاجری خانه ای را اجاره کند ، سپس مشخص شود شرکای دیگری وجود دارند . تکلیف چیست ؟

در اینگونه موارد با توجه به اینکه برای مستاجر خیار تبعض صفقه ایجاد شده است ، مستاجر می تواند یا عقد را نگه دارد یا آن را فسخ کند و خواهان تعدیل مال الاجاره نسبت به بخش باقی مانده باشد .

  • اگر مستاجر قسمتی از ملک مشاع را اجاره کند ولی بعد بفهمد مستاجران دیگری نیز وجود دارند ، تکلیف چیست ؟

براساس نظریه برخی اساتید ، اگر در عقد شرط شده باشد که کل ملک برای موجر است ، او می تواند معامله را برهم بزند ولی اگر شرط نشده باشد ، حق فسخ قرارداد را ندارد . ولی اگر با شریک شدن در مال اجاره با اشخاص دیگر به وی ضرری برسد ، اختیار فسخ را به وی داده می شود .

در کل در صورتی که مستاجران متعدد باشند ، در صورتی که همگی آنها اتفاق نظر داشته باشند، می توانند معامله را فسخ کنند . ولی اگر مستاجر یا مستاجران دیگر تمایل به فسخ نداشته باشند ، امکان فسخ وجود ندارد .

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×