خانه اینفو

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376

با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 موجر و مستاجر تکالیفی دارند
که انجام این تکالیف برای طرفین اجباری است ما در ادامه قصد داریم در رابطه با قانون صحبت کنیم .

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376

ماده 1 :

از تاریخی که اجرای این قانون الزامی شد ، اجاره کلیه اماکن مانند :  مسکونی ، تجاری ،
محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود
تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .

ماده 2 :

قراردادهای عادی اجاره باید با ذکر مدت اجاره در دو نسخه تنظیم گردد
و به امضای موجر و مستاجر برسد
و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد .

ماده 3 :

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره
با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس  از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور قائم مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه صورت خواهد گرفت .

ماده 4 :

در صورتی که موجر مبلغی به  عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد
تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکل به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست .
چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید .
در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه  یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد .

ماده 5 :

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد
ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود .

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×