خانه اینفو

مراحل اجرای قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سند

مراحل اجرای قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سنددر دی ماه سال 90 قانون تعیین تکلیف املاک بدون سند توسط رییس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور منتشر شد که بر طبق آن تعداد زیادی از مالکانی که برای ساختمان یا زمینشان سند رسمی و محضری ندارند را درگیر کرده است و مدت طولانی آنها را برای اجرایی این قانون انتظار کشیده اند ولی مراجع قضایی حوزه ثبت اسناد شرط اجرای این قانون را به تدوین آیین نامه اجرایی کرده بودند . در 25 تیر ماه 91 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک به امضاء رییس قوه قضائیه رسید و به رییس سازمان اداره ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و اجرای مفاد قانون در ادارات ثبت و اسناد کشور الزامی شده است . در ادامه مراحل اجرای قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سند ذکر شده است .

متن قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سند

در ادارات ثبت و اسناد و املاک هر استان قرار است 210 دبیرخانه دائمی برای املاکی که  سند رسمی ندارند تشکیل شود .
مالکانی که ملکشان سند رسمی ندارند برای اینکه بتواند سند رسمی دریافت کنند اسناد و مدارک خود را باید به دفاتر اسناد رسمی تحویل بدهند .

مراحل اجرای قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سند

طبق این آیین نامه ، دبیرخانه دائمی با موضوع رسیدگی به وضعیت مالکان املاک بدون سند در تمام ادارات ثبت و اسناد و املاک استانها تشکیل می شود که فعالیت خود را زیر نظر مدیر کل ثبت اسناد استان انجام می دهد .

مالکانی که سند محضری و رسمی ملکشان را ندارند اول تمامی اسناد و مدارک خود را که می تواند با آنها ادعای تصرف آنها قانونی ثابت کنند اما به هر دلیلی نتوانستن تا اکنون سند ملک خود را بگیرند را از طریق سامانه الکترونیکی سازمان ثبت و اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه خود را پر کرده و الکترونیکی پست کنند یا اینکه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مدارک خود را تحویل دفاتر بدهند .

دبیرخانه اجرای این قانون پروانه های ارسال شده را رسیدگی می کند و به کارشناسان مربوط برای بررسی واگذار می کند .

حداکثر در مدت 20 روز کارشناس منتخب به محل ملک رفته و وضعیت ملک را با اسناد و مدارکی که در اختیار را تطبیق می دهد ، و صورتجلسه ای که خلاصه وضعیت ثبتی ملک و آخرین مالک رسمی و نحوه نحوه واگذار شدن ملک از مالک و مساحت فعلی ملک به متقاضی ثبت کرده و صورتجلسه را 4 نفر امضاء کرده و همچنین به امضاء متقاضی صدور سند می رساند و صورتجلسه را به دبیرخانه تحویل میدهد .

اگر گزارش کارشناس را دبیرخانه تایید کند و مالکیت متقاضی صدور سند محرز و اثبات شود ، دبیرخانه وظیفه دارد قبل از اینکه سند صادر شود ، رای  هیات را در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و در صورتیکه به رای اعتراضی وارد نشد و کسی مدعی ملک نشد . دبیرخانه می تواند صدور سند مالکیت را انجام دهد و مراحل اجرای قانون تعیین‌ تکلیف املاک بدون سند به اتمام خواهد رسید .

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×