خانه اینفو

مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره

مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره

مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره

از دغدغه های افرادی که در مشاوره املاک معامله ای انجام می دهند مقدار کمیسیونی که باید پرداخت کنند ، می باشد . تعرفه های قانونی برای دریافت کمیسیون اجاره در هنگام تنظیم قرارداد اجاره وجود دارد که بعضی از مشاوران املاک غیر قانونی بیشتر از تعرفه ها دریافت می کنند . در ادامه در رابطه مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره و حق کمیسیون مشاورین املاک در سال 96 می پردازیم.

مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره

سهم کمیسیون مشاوران املاک طبق قانون یک چهارم از مبلغ اجاره می باشد  که طرفین قرارداد باید پرداخت کنند . اما بعضی از مشاوران املاک یک دوم یا یک سوم از طرفین کمیسیون دریافت می کنند که این غیر قانونی می باشد . حتی تعدادی از آژانسهای مسکن در بالای شهر حق کمیسیون اجاره مسکن که دریافت می کنند یک اجاره کامل می باشد .

مقدار کمیسیون تنظیم قرارداد اجارهاگر مشاور املاکی کمیسیون را بیشتر از تعرفه قانونی دریافت کند چه باید کرد ؟

حتما از مشاور املاک درخواست رسید کنید . آژانسهای مسکن موظفند که به مشتریان خود رسید بدهند و مقدار کمیسیونی که دریافت کرده اند را در آن رسید قید کنند . اگر کمیسیون اجاره خانه بیشتر از تعرفه قانونی باشد می توانید با هنگام رسید به اتحادیه بروید و شکایت کنید .

بعضی از مشاور املاک ها  وکیل‌های درجه اولی دارند که قبل از قرار‌داد و در هنگام پیدا کردن خانه در رابطه با میزان کمیسیون اجاره ملک به شما می گویند که مبلغ دریافتی بیشتر از تعرفه قانونی می باشد و ازشما توافق می‌گیرند . گر شما توافق نامه را امضا کنید دیگر نمی توانید از آنها شکایت کنید .

تا قبل از اینکه برای قراردادهای اجاره کد رهگیری الزامی باشد ، مستاجر و موجر می توانستند بدون دخالت آژانسهای املاک بصورت دستی قرارداد را می نوشتند و امضا می کردند . اما با الزامی شدن کد رهگیری برای بستن قرارداد باید به مشاور املاک بروید حتی اگر در پیدا کردن مشتری یا خانه آنها نقشی نداشته باشند باید برای ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری یک هشتم از اجاره را بعنوان کمیسیون اجاره مسکن پرداخت کرد . تعدادی از مشاوران املاک یک ششم مبلغ اجاره را دریافت می کنند که این امر غیر قانونی می باشد .

در هنگام عقد قرارداد تمامی توافقات مانند زمان تخلیه ، تضمین های تخلیه و اجاره ، میزان جریمه دیر کرد ، پرداخت هزینه های مختلف و غیره انجام می شود .

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×