خانه اینفو

مقررات اظهارنامه ثبتی

در مطلب گذشته  در رابطه با اینکه اظهارنامۀ ثبتی چیست؟ صحبت کردیم و در این مطلب قصد داریم در رابطه با مقررات اظهارنامه ثبتی صحبت کنیم.

 

 

مقررات اظهارنامه ثبتی

 1. طبق ماده 24 آئین نامه ثبت میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست باید به  (سهم) قرار داده شده و اصطلاحات محلی از قبیل : جام فنجام و پیمان و غیره را با دانگ و سهم منطبق و در اظهارنامه قید نمایند و از به کارگیری اصطلاحات مذکور خودداری شود.
 2. طبق ماده 20 آئین نامه قانون ثبت قلم خوردگی و کسر و اضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و « هر گونه اصلاحی موکول به رای هیات نظارت است».
 3. اظهارنامه ، در دفتر اندیکاتور ثبت میشود و هزینه مقدماتی راجع به قبول ثبت طبق بهای قید شده در اظهارنامه دریافت میگردد.

  مقررات اظهارنامه ثبتی

  مقررات اظهارنامه ثبتی

 4. طبق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت باید حدود مورد تقاضا در اظهارنامه قید شده باشد و لذا بند 265 مجموعه بخشنامه های ثبتی ادارات را اخذ و دریافت اظهارنامه هائی که بدون حدود است و حدود را معطوف به استشهاد پیوست اظهارنامه می نماید بر حذر داشته و مکلف کرده است تا متقاضی را راهنمایی نمایند که اظهارنامه را تکمیل کند.
 5. مطابق ماده 21 آئین نامه قانون ثبت ، اظهار نامه باید ممضی به امضا مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او مسئولین مربوط باشد .
 6. با عنایت به ماده 48 آئین نامه قانون ثبت متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهم مالکین و کلیه مطالب اظهار نامه صحیح نوشته شود. اهمیت موارد مذکور در حدی است که ماده مرقوم مسئوولین را در صحت انجام این امور هشدار می دهد و پی آمد عدم دقت را که موجب مسئولیت است گوشزد می کند.
 7. اظهار نامه در ثبت مجهول المالک ، پس از ثبت در دفاتر مجهول المالک و ثبت آمار اظهارنامه و اندیکاتور در پرونده ضبط می شود.

 

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×