خانه اینفو

نمونه دادخواست افراز ملک مشاع + دانلود

در بحث افراز ملک مشاع ذکر شد که هرگاه شرکای ملکی مشاع خواهین تقسیم مال باشند به چند صورت می توانند نسبت به تقسیم ملک اقدام کنند . اگر در هنگام تقسیم مال مشاع توافق بین طرفین صورت نگیرد ، باید دادخواست خود را به دادگاه تحویل داده و باتوجه به رای صادره اقدام کنند . در ادامه نمونه دادخواست افراز ملک مشاع را آورده ایم . در انتها فایل دانلودی آن نیز قرار داده شده است .

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای تقسیم مال مشاعی
دلایل و منضمات ۱- فتوکپی مصدق شناسنامه ۲- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ۳- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی  ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشد و اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .

دانلود نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

 

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×