خانه اینفو

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن + دانلود

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن + دانلود

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن + دانلود

در ادامه نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن را به همراه دانلود آورده ایم .

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن + دانلود

موجر : آقای/خانم ………………………………… فرزند…………………………. شماره شناسنامه………………. متولد………………. صادره………………… آدرس……………………………………………………………………………………… تلفن ……………………….

رهن و اجاره یک باب منزل طبقه به مساحت…………….. متر تقریبی واقع در خیابان…………….. که دارای سند مالکیت …………………. دانگ به شماره پلاک فرعی ………………………… بوده شش دانگ مالک اصلی که دارای اطاق ، هال ، آشپزخانه ، کولر مشترک ، آبگرمکن مشترک ، برق مشترک ، آب مشترک ، گاز مشترک و یک خط تلفن به شماره……………… مجزا به طوری که به رویت مستاجر رسیده است می باشد .

توضیحات

  • یک طبقه آپارتمان رهن و اجاره داده شده به مبلغ ……………………. ریال معادل …………. تومان می باشد .
  • مدت اجاره از تاریخ ……………….. لغایت……………….. می باشد .
  • آپارتمان دارای شوفاژ ، آسانسور و یک پارکینگ و انباری می باشد .
  • مبلغ شارژ آپارتمان ماهیانه به عهده مستاجر می باشد
  • مستاجر حق واگذاری جزئاً یا کلاً به غیر را ندارد مگر با توافق کتبی موجر .
  • همچنین هرگاه مستاجر قبل از موعد درخواست تخلیه نماید ………………. روز جلوتر به موجر اطلاع دهد.
  • موجر و مستاجر متعهد گردیده اند حق العمل بنگاه را بالمناصفه پرداخت نمایند و هر کدام از طرفین که از انجام معامله امتناع نمودند متعهد می گردد حق العمل بنگاه را بدون هیچ عذری پرداخت نمایند.
  • این قرارداد با بصیرت کامل و خبرگی به رویت و رضایت طرفین انجام گرفته است. و واسطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  • کشف هرگونه فساد تا تاریخ تنظیم قرارداد به عهده موجر می باشد و تا زمانی که مستاجر سکونت دارد به عهده مستاجر می باشد و در این مورد واسطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  • این قرارداد به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در سه نسجه تنظیم ، و هر نسخه دارای حکم واحد می باشند .

 

                            امضای موجر                                                                      امضای مستاجر

 

مهر و  امضاء بنگاه معاملات ملکی

 

شهود : 1- آقای……………………. فرزند…………………

2- آقای……………………. فرزند…………………              

فایل دانلود :

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان با رهن

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت خانه اینفو مراجعه فرمایید .

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×