خانه اینفو

نمونه قرارداد فروش باغ + دانلود

نمونه قرارداد فروش باغ

نمونه قرارداد فروش باغ

از معاملات املاک می توان به معامله فروش باغ اشاره کرد . افرادی که برای فرار از آلودگی و شلوغی تهران ، باغ هایی را در اطراف تهران خریداری می کنند . این باغ ها یا بصورت باغ ویلا هستند و یا بصورت باغ میوه . نمونه قراردادها از چیزهایی مهمی است که هنگام معامله باید به آن توجه شود . نمونه در ادامه نمونه قرارداد فروش باغ به همراه فایل دانلودی آن را آورده ایم .

نمونه قرارداد فروش باغ

نمونه قرارداد بيع قطعي يك قطعه باغ

طرف اول قرارداد: خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ……………………………… ……………………………………………………………

طرف دوم قرارداد: خانم/آقاي …………… فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………… ……………………………………………..

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت ………….. متر مربع داراي پلاك ……………… فرعي از …………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………………فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي ………………بخش ……………… ثبتي …….. بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتي مربوط، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و ….. حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ……………… منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ ……………… ريال رايج كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده باقراره كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جرياني بودن ثبت ملك، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه باقرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بين متعاملين منعقد گرديده) متعهد و ملتزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت مدت پنجاه سال شمسي مورد معامله مستحق للغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خريدار برآيد همچنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند.

محل امضاي طرف اول قرارداد                                                         محل امضاي طرف دوم قرارداد

دانلود نمونه قرارداد فروش باغ

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×