خانه اینفو

در هنگام خرید ملک یکی از مسائلی که باعث نگرانی خریداران می شود ، مسائل مربوط به ساختمان و مصالح به کار رفته در آن است . ویژگی های ساختمان از جمله کیفیت ساختمان و کیفیت اجرای ساختمان از جمله مواردی است که در هنگام خرید آپارتمان باید به آن توجه کنید . کیفیت اجزا یعنی بدانید در ساختمان از چه نوع مصالحی استفاده شده و چگونه به کار برده شده اند .

ویژگی های ساختمان

چرا توجه به ویژگی های ساختمان مهم است ؟

در هنگام خرید ملک باید کیفیت ساختمان موردتوجه قرار گیرد. کیفیت ساختمان رابطه مستقیمی با عمر مفید بنا دارد . پس توجه به آدر هنگام خرید اطمینان بیشتری به شما می دهد .

یکی از مهمترین ویژگی های ساختمان ، بحث مربوط به مقاوم سازی ساختمان هاست . مقاوم سازی ساختمان در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . هر آنقدر که ساختمانی مقاوم باشد ، خسارت آن در مواقع زلزله و آتش سوزی کمتر خواهد بود .

ویژگی های ساختمان

×