خانه اینفو
امروزه خانه و زمین از مهمترین دارایی های هر فردی است . هر ملکی که معامله می کنید ، اسناد ملکی معتبرترین مدرک هویتی املاک است که از اهمیت خاصی برخوردار است .

اسناد ملکی

انواع اسناد ملکی

  • اسناد ملکی انواع مختلفی دارد . در گذشته سندها منگوله دار بودند که امروزه در حال تبدیل به سندهای تک برگی هستند . البته در تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگی اجباری نیست . ولی ممکن است در آینده اجباری شود .
  • سند قولنامه ای از دیگر انواع سندهای ملک است . برخی مالکین بعد از دریافت بنچاق ملک ، برای اخذ دفترچه مالکیت اقدام نمی کنند و ملک تنها در دفاتر ثبت اسناد ، به نام وی شده است . این نوع املاک به املاک قولنامه ای معروفند .
  • اسناد رهنی به نام مالک هستند ولی برای تضمین بازپرداخت بدهی در رهن بانک و یا موسسه ای وام دهنده می باشد . در صورتی که مالک وام را بازپرداخت نکند ، بانک یا موسسه از طریق مراجع قانونی ملک را تصاحب می کند .

در این بخش با ما همراه باشید تا با انواع سند و مسائل مربوط به آنها آشنا شوید .

اسناد ملکی

×