خانه اینفو

در ایران از هر 17 میلیون خانوار ، در حدود 5 میلیون خانوار فاقد مسکن می باشند . یکی از راهکارهای دولت نهم برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد ، مسکن مهر بود . مبنای اصلی این طرح ، بر حذف ارزش زمین بوده است . در تهران زمین در حدود 60 درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می دهد . بنابراین با حذف ارزش زمین ، می توان تا حدودی هزینه مسکن را کاهش داد و مسیر خانه داری شدن را تسهیل کرد .

مسکن مهر

آیا مسکن مهر موفق بوده است ؟

طرح مسکن مهر در سال 86 آغاز شد . تا کنون تعداد زیادی از آن ها تحویل داده شده اند و مابقی همچنان در دولت یازدهم در حال تکمیل و تحویل هستند .  اما ناکارآمدی هایی در این طرح وجود دارد که مهمترین آنها عدم ایمنی مسکن های مهر است . مشکلات جدی در این طرح وجود دارد که در مقالات متعدد به آنها می پردازیم .

مسکن مهر

×