خانه اینفو

وام مسکن یکی از راهکارهای دولت برای خانه دار شدن است . بانک مسکن تنها بانکی است که تسهیلات وام مسکن را در اختیار ایرانیان قرار می دهد . تسهیلات به دو بخش با سپرده و بدون سپرده تقسیم می شود . در این بخش انواع وام های مسکن و همچنین شرایط آنها را خواهید دید .

وام مسکن

انواع تسهیلات وام مسکن

همانطور که ذکر شد وام مسکنبه دو بخش بدون سپرده و با سپرده تقسیم می شود .

تسهیلات بدون سپرده:

 • احداث مسکن(مشارکت مدنی)
 • تسهیلات بازرگانی و تجارتی مضاربه
 • تعویض وثیقه
 • فروش اقساطی ماشین آلات
 • فروش اقساطی مواد اولیه
 • اعطای تسهیلات در بافت فرسوده شهری
 • طرح مسکن مهر
 • نرخ سود تسهیلات
 • اقشار خاص
 • سلف
 • جایزه خوش حساب
 • تسهیلات احداث مسکن روستایی

تسهیلات باسپرده:

 • تعمیر مسکن(جعاله)
 • از محل صندوق پس انداز مسکن
 • از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن
 • از محل حساب پس انداز مسکن جوانان
 • حساب  صندوق پس انداز کارکنان دولت
 • مشخصات واحد های مسکونی مشمول تسهیلات بانک

وام مسکن

×