خانه اینفو

در سالهای اخیر با گران شدن زمین ، سازندگان روی به مشارکت در ساخت آورده اند . در این نوع معامله های سازنده با کمک بنگاه مسکن ، ملک های کلنگی را شناسایی کرده و با توافق مالک در ساخت بنا شریک می شوند . مالک ملکی کلنگی دارد و سازنده سرمایه ساخت را فراهم می کند و پروژه را اجرا می کنند .

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت تهران

مشارکت باید براساس توافق طرفین صورت گیرد ولی با توجه به مشکلات پیش آمده در این نوع معاملات باید تمامی جوانب را در نظر گرفته و در هنگام عقد قرارداد مشارکت به تمام مواردی که احتمال بروز اختلاف را ایجاد می کند ، توجه کنید . مالک باید قیمت روز ملک را در نظر داشته باشد و سازنده کلیه هزینه ها را به روز محاسبه کند . در این بخش هر آنچه را که در مورد پروژه های مشارکت در ساخت باید بدانید را گردآوری کرده ایم .

مشارکت در ساخت

×